Bodens Historia

Vid en skyddad havsvik sydväst om Boden byggde en grupp fångstfolk för 7000 år sedan en hydda med en härd i mitten. Till denna kom de under många år för att fiska och jaga säl, tills landhöjningen gjorde platsen oanvändbar. Sina vapen tillverkade de av kvarts och grönsten. Boplatsen, den hittills äldsta, som har undersökts i Norrbotten, ligger nu ca 100 meter över havet, vid sjön Alträsket utanför Boden. 1000 år yngre är lämningarna vid Vuollerim i Jokkmokks kommun. 

För 6000 år sedan var Bodentrakten täckt av vatten. Eftersom det inte fanns några vägar fick älvarna stor betydelse. Man rörde sig i väst-östlig riktning.

År 1539 hittar man för första gången namnet Bondebyn, som Boden då benämndes, i en riksskattelängd. 1543 hade Bondebyn 7 bönder. Redan tidigare fanns samer i området. På lulesamiska heter Boden - Suttes eller ibland Suddás

Bodens kommun omfattar 4.596 kvadratkilometer, vilket motsvarar Blekinge län till ytan.

Tre saker har präglat Boden mer än andra, försvaret, järnvägen och sjukvården. När riksdagen i maj 1900 fattade beslut om att anlägga Bodens Fästning startade utvecklingen av det samhälle vi kan se idag.

Strategiskt läge
Som alltid när samhällen växer upp, har det geografiska läget stor betydelse. Boden ligger centralt i Norrbottens kustland, just där Lule Älv är som smalast och därför enklast att komma över. Att detta faktum hade betydelse för placeringen av Överluleå kyrka med tillhörande kyrkby, är nog ingen dålig gissning. Kyrkan färdigställdes 1831 och blev bygdens naturliga centrum.

Bodens Fästning byggs
Det strategiska läget vid Lule Älv var helt avgörande för beslutet om att anlägga ett militärt befästningsverk i Boden. Med fästningsbygget, som startade 1901, lades grunden till dagens Boden.

En knutpunkt
Järnvägen har också betytt mycket för Bodens utveckling. Här korsas norra stambanan och malmbanan, vilken är den för Norrbotten så viktiga länken mellan järnmalmsgruvorna i Malmfälten och utskeppningshamnarna i Luleå och Narvik.

Centrum för sjukvården
Som en följd av militärens satsning i Boden etablerades Garnisonssjukhuset år 1907. Så småningom påbörjades ett samarbete mellan landstinget och försvaret som kom att betyda mycket för utvecklingen av den Norrbottniska sjukvården

Evenemang
Boende
Aktiviteter
Bokningsvillkor
Logga in