Om Upplevboden.nu

Fotografer och deras bilder
Upplev Boden använder bilder från både medlemmar och från externa fotografer. Bilderna får ej kopieras eller användas i någon form utan fotografens/rättighetsägarens medgivande. Bilderna är bland annat tagna av Fredrik Broman/Human Spectra, Palle Andersson/Human Spectra, Per Bergbom/Lulebild, Robert Westin/Arctic Fishing, mfl.

Ägare
Upplevboden.nu ägs av Boden Turism Ekonomiska Förening och verkar som föreningens samlade informationsportal på Internet. Föreningen består företrädesvis av medlemmar från branscher beroende av besöksnäring såsom turistentreprenörer, handel och transportföretag mfl.

Informationsansvarig
Boden Turism är ägare och ansvarig för den information som publiceras på webbplatsen, dock ej för information som denna webbplats hänvisar till genom externa länkar. Ej heller för de företagspresentationer som finns på webbplatsen. vidare ansvarar Boden Turism ej för information i evenemangskalendern, då denna levereras av tredje part (Swedish Lapland Ekonomiska förening).

Ansvarig för bokade paket
Boden turism är ansvarig för informationen om de bokningsbara paketen fram till dess att bokning aktiverats genom betalning av bokningsavgift. Från och med dess är respektive leverantör ansvarig för resans planering och genomförande. Kontaktinformationen på bokade paket hänvisar därför direkt till de leverantörer som är bokade.

Finansiering av webbportalen
Finansieringen av portalen sker från medlemmarna samt från EU-medel från regionala utvecklingsfonden. I dessa EU-medel har Bodens kommun och Norbottens Länsstyrelse stått för delar av medfinansieringen. Turistbyrån drivs av Boden Turism på uppdrag av Bodens kommun.

Evenemang
Boende
Aktiviteter
Bokningsvillkor
Logga in