Boden Turism Ekonomisk Förening

Boden Turism ekonomisk förening är en lokal turistorganisation där företag, föreningar och organisationer är sammanslutna för att gemensamt verka för att utveckla Bodens besöksnäring. Det gäller främst marknadsföring men även kompetens- och produktutveckling, nätverksuppbyggnad och intern information/kunskapsspridning.

Föreningen har medlemmar från olika branscher, tex turistanläggningar, aktivitetsföretag, handel, transportörer, resebyråer, restauranger mfl.

Fr o m 1 mars 2004 driver Boden Turism ek. för. Bodens Turistcenter på uppdrag åt Bodens Kommun.

För mer information om Boden Turism kontakta
Marita Bergström
Tel: 070-315 29 42
Email: marita@upplevboden.nu

Evenemang
Boende
Aktiviteter
Bokningsvillkor
Logga in