VAR MED OCH UTVECKLA BODEN TILL EN ÄNNU MER ATTRAKTIV BESÖKSKOMMUN!

Bli medlem i Boden Turism ekonomisk förening så får Ni vara med och påverka samt dra nytta av föreningens verksamhet. Företagare, föreningar och organisationer bildade Boden Turism år 2000 och har ca 40 medlemmar.

Vilket syfte har föreningen?

  • samordnar marknadsföringen av Boden som besöksmål
  • locka fler besökare till Bodens kommun och får dem att stanna längre
  • samordnar evenemang och aktiviteter av turistisk karaktär
  • initiera och leda projekt inom turism- och besöksnäring
  • samordna EU-ansökningar inom besöksnäring och turism
  • initiera, samordna och genomföra utbildnings- och utvecklingsprojekt för turism- och besöksnäringen

Hur är den ekonomiska föreningen organiserad?

Det verkställande och löpande arbetet inom ovanstående arbetsområden utförs av de anställda inom föreningen tillsammans med ordförande Rikard Mattsson. Den övergripande ledningen ansvarar föreningens styrelse för, vilken består av representanter valda av föreningens medlemmar. Styrelsen består av representanter från Edefors och Gunnarsbyn samt representanter från Bodens handel, odens Kommun, Företagarna och besöksnäringen.

Vem kan vara medlem i föreningen?

Föreningen vänder sig primärt till organisationer, företag och myndigheter i Bodens kommun som i sina verksamheter har nytta av en ökad tillströmning av besökare till Bodens kommun. Besökaren kan vara en turistande familj eller en affärsresande eller en besökande till släktingar och vänner som bor i Boden. Oavsett vilket bransch eller näring Ni verkar inom, har Ni nytta av att kommunen får fler besökare. I ett större sammanhang gynnas företag, organisationer, föreningar och myndigheter av att kraftsamla kring en samordnad marknadsföring av Boden som resmål och besöksort. Föreningen vänder sig således inte enbart till företag och organisationer inom turismnäringen.

Teckningsanmälan

Evenemang
Boende
Aktiviteter
Bokningsvillkor
Logga in